Viss ir slikti… Kam?

Objektīvs fakts: Latvijas iedzīvotāji nekad (NEKAD) nav dzīvojuši tik lieliski, kā šobrīd. Piedevām tuvākajos gados dzīvos vēl labāk, jo tirgus spiediens uz (kvalificētu) darbinieku algām Latvijā nepārprotami pieaug.

Tajā pašā laikā lasu, klausos apkārt: “Viss ir slikti, sliktāk vairs nevar bÅ«t, valdoÅ¡ie ir noziedzÄ«gi” utt..

Pie sevis domāju, nez kā tur īsti ir: turpināt

Posted in Lēmumi, Motivācija, VadÄ«ba | Komentēt

#PiedzivojumuStasti Nr.12 – NodarboÅ¡anās kā piedzÄ«vojums

Piedzīvojumi mēdz būt dažādi. Ceļojums. Sasniegums. Notikums. Piedzīvojums var būt arī Nodarbošanās.

MākslÄ«go dārgakmeņu izplatÄ«tājs. Chat-bota “mamma”. VeÄ£etārais ēst-gatavotājs. Sudraba mistiÄ·is.

Šīs nodarbošanās nes ikdienu, kura, visdrīzāk, ar atšķirīga no mums pierastās turpināt

Posted in Uncategorized | Komentēt

Seminārs “PārdoÅ¡ana 1. EfektÄ«va DarÄ«jumu VadÄ«ba.”

Ikdienā pārdod? Kolēģiem un klientiem prezentē produktus un idejas? Atzinība un arī nopelnītais ir atkarīgs no sasniegtajiem rezultātiem? Šis ieraksts Tev piedāvā apgūt iemaņas, kuras palīdzēs visā turpmākajā karjerā!

KĀPĒC?
Pārdevēji un pārdošanas vadītāji daudz laika velta vakardienai, piemēram, rezultātiem un šodienai – situāciju tirgū. Bet rezultātu aplūkošana tos neuzlabo. Situācijas apspriešana to neizmaina. Kā vadības un pārdošanas profesionāļiem uzlabot rītdienu? turpināt

Posted in Lēmumi, PārdoÅ¡ana, VadÄ«ba | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Komentāri

Kā valdīt pār pasauli?

Planētu Zeme kontrolē cilvēks. Tomēr homo sapiens nav ne spēcīgākais, ne izturīgākais mūsu planētas iemītnieks. Kādas spējas mums ir palīdzējušas pārvarēt dabas apstākļus un citas sugas?

Daudzi atsauksies uz saprātu. Taču zinātnieki apgalvo, ka delfīnu un ziloņu apziņa daudzos aspektos var sacensties ar cilvēka saprātu. Ja delfīni vai ziloņi pasauli nekontrolē, izšķirošā atšķirība jāmeklē citur. turpināt

Posted in Komunikācija, Pamati, VadÄ«ba | 1 Komentārs

Seminārs “EfektÄ«vs vadÄ«tājs”

Ikdienā vadi komandu? Ir lietas, kuras izdodas, tomēr šķiet, ka kaut ko varētu darīt arī labāk?

Šis ieraksts Tev piedāvā apgūt iemaņas, kuras palīdzēs visā turpmākajā karjerā!

KĀPĒC?
Vadītāja ikdiena ir piepildīta ar darbiem, pienākumiem un izaicinājumiem: jākomunicē ar Darbiniekiem un Klientiem, jāpaspēj ikdienas operatīvie uzdevumi, jāsasniedz stratēģiskie mērķi un nereti tas jāpaveic paaugstināta stresa apstākļos.

Kā lai vadītājs tiek galā ar šiem gluži vai “cilvēka-orķestra” izaicinājumiem? turpināt

Posted in Uncategorized | Komentēt

Mums viss ir citādi!

Biznesa trenera prakse gandrÄ«z katru dienu mani aizved citā industrijā un citā uzņēmumā. Katru reizi sastopu citus cilvēkus un citus izaicinājumus. Pēc situācijas izpētes no dažādu risinājumu klāsta piedāvāju situācijai un mērÄ·im atbilstošāko. Un tad seko… Visbiežāk tas, kas parasti: “Å is mums nederēs, mums viss ir citādi!”

Šī reakcija ir ļoti cilvēcīga. To veido divi komponenti: turpināt

Posted in Uncategorized | 1 Komentārs

Laime neapzināties

Dažkārt savu situācijas vai attīstības punktu nezināt un nesaprast ir ļoti noderīgi. Tieši neziņa un neizpratne var būt izšķirošais apstāklis, kurš palīdz neapstāties un mērķus tomēr sasniegt.

Tev šķiet, es pieminu ko absurdu vai arī kādu unikālu izņēmumu? Nebūt nē!

JēdzÄ«gas un forÅ¡as lietas sasnieguÅ¡i cilvēki mēdz teikt: “Ja bÅ«tu zinājis, ko tas prasÄ«s, otro reizi klāt nekad neÄ·ertos!” Vai arÄ«: “Savam bērnam neko tādu paÅ¡u nenovēlētu.” Cik reizes esi dzirdējis ko lÄ«dzÄ«gu?

Tad zini – katrā gadÄ«jumā, kad esi dzirdējis Å¡adus izteikumus, sava patiesā attÄ«stÄ«bas punkta objektÄ«va apzināšanās mērÄ·a sasniegÅ¡anu bÅ«tu novērsusi.

Posted in Motivācija, Pamati | Komentēt

Iesācēju pārdrošība

Viena no bÄ«stamākajām apmācÄ«bu plānoÅ¡anas kļūdām – nepietiekama laika veltÄ«Å¡ana konkrēto zināšanu vai iemaņu apguvei. Visbiežāk tā izpaužas kā mācÄ«bu plānotāju “uzvarošā ideja”: “izdarÄ«sim trÄ«s dienu darbu divās dienās”, “divu dienu darbu pusotrā”, bet dienas laikā paveicamo “nedaudz saspringsim un apgÅ«sim trijās stundās”.

BÄ«stamākās sekas pat nav fakts, ka Å¡ajā mēģinājumā “mācÄ«bu laiku ietaupÄ«juÅ¡ie” turpināt

Posted in Komunikācija, Motivācija, Pamati, VadÄ«ba | 1 Komentārs

Jebkura iemaņa piecos soļos

Pirms kāda laika sev izvirzīju mērķi: pievarēt “Half Ironman” triatlona distanci (peldēšana 1,9km, velobraukšana 90km, skriešana 21km). Šī apņemšanās nebūtu īpašas pieminēšanas vērta, ja ne viena nianse: tobrīd es nemācēju peldēt. Ja precīzāk – “suniski” uz ūdens es turējos. Taču “suniski turēties uz ūdens” nav veids, kā pievarēt 1,9km (tas ir aptuveni četras reizes pāri Daugavai pie Zaķusalas).

Kādas bija manas turpmākās rīcības? turpināt

Posted in Lēmumi, Motivācija, VadÄ«ba | Komentēt

#PiedzivojumuStasti Nr.11 – Biznesa Modeļi

Attieksme pret biznesu mūsu līdzpilsoņus apvieno dažādās grupās.

Ir tie, kuri Dara. Darītāji dalās sīkāk: Kapātāji ik dienas bezgalīgi cīnās, bet Uzvarētājiem uzsāktais beigu beigās arī izdodas.

Ir tie, kuri Vēro. Arī Vērotāji dalās: Bubinātāji apgalvo, ka godīgā ceļā pārticis kļūt nevarot, kamēr Analītiķi mēģina saprast, kas un kā jādara, lai sekmes tomēr atnāktu.

Dažiem AnalÄ«tiÄ·iem svarÄ«gākā Å¡Ä·iet “ideja”, citi piesauc “laba produkta” nozÄ«mÄ«gumu, vēl citi apgalvo, ka panākumus varot gÅ«t jebkur, ja vien pietiktu neatlaidÄ«bas.

Tomēr pēdējā laikā arvien vairāk AnalÄ«tiÄ·u un Uzvarētāju atzÄ«st, ka ar “ideju”, “produktu” vai “neatlaidÄ«bu” var nepietikt. Vienlaikus, panākumi ir iespējami arÄ« ar ikdieniÅ¡Ä·u risinājumu, ar pietiekamu, bet ne perfektu kvalitāti un procesā nepārpÅ«loties. Citiem vārdiem – uzņēmējdarbÄ«bu saprotoÅ¡ie arvien plašāk ierauga likumsakarÄ«bas, kuras apliecina Biznesa Modeļa nozÄ«mÄ«gumu. turpināt

Posted in Pamati, VadÄ«ba | Komentēt