Sāc ar “Kāpēc?”!

Jau runājām par efektÄ«viem skaidrojumiem, jēgpilniem mērÄ·iem, vai labklājÄ«ba motivē panākumiem un jautājumiem, kuri palÄ«dz atrast savas dzÄ«ves aicinājumu. Å Ä«s domas attiecas uz personÄ«bas motivāciju un mērÄ·iem.Ā Bet vai organizāciju risinātie jautājumi ir bÅ«tiski atŔķirÄ«gi? Vai komandas atstāj paliekoÅ”u mantojumu, ja tās virza tikai projektu grafiki un ienākumu plāni?

Saimons Sineks (Simon Sinek) apgalvo, ka ar resursiem, plāniem un grafikiem paliekoŔam rezultātam nepietiek. Kas tad dod paliekoŔus panākumus?
Saimons ir formulējis modeli, kurÅ” skaidro daudzu organizāciju panākumus vai arÄ« panākumu trÅ«kumu.

GandrÄ«z visas organizācijas zina, “KO” tās dara. Krietni mazāk organizāciju spēj precÄ«zi un reālistiski definēt, “KĀ” tās sasniedz savus mērÄ·us. Bet cik ir organizāciju, kuras spēj jēgpilni atbildēt, “KĀPĒC” tās darbojas?

Vairums kompāniju neapzinās, ka bÅ«tu aktuāli atbildēt uz jautājumu – “KĀPĒC” tās dara to, ko tās dara? Kāds tam ir rezultāts? Rezultāts ir tas milzÄ«gais atŔķirÄ«bas bezdibenis, kas ir starp apbrÄ«notajām, izcilajām organizācijām un tādām, kuras ikdienā vien sekmÄ«gi ruÅ”inās savu nākamo piezemēto plānu sasniegÅ”anai.

PlaŔāk par Å”o, pieminot lidmaŔīnas izgudroÅ”anu,Ā Mārtinu Luteru Kingu, Apple, TiVo un citus aizraujoÅ”us piemērus, Saimons Sineks stāsta TEDx konferencē:

 • Vai vari atbildēt, “KĀPĒC” Tava organizācija dara to, ar ko tā nodarbojas?
 • Vai bija kas pārsteidzoÅ”s, ko lika pārdomāt iepriekŔējais jautājums? Kas tieÅ”i?
This entry was posted in Lēmumi, Motivācija, Vadība and tagged , , . Bookmark the permalink.

Iesaki:

ļ»æ

5 Responses to Sāc ar “Kāpēc?”!

 1. Aldis says:

  Nu vispār jau tas ir stāsts par personÄ«go vÄ«ziju, par to, ka vadÄ«tājam jābÅ«t spēcÄ«gi personÄ«gai vÄ«zijai. Par to plaŔāk runā PÄ«ters Senge savā darbā 5. disciplÄ«na un daudzi citi autori.
  Es arī kritiski vērtēju to How un What secību, tā varētu būt arī savādāka dažos gadījumos.
  Tas ir tāds marketinga stāsts…

  • Karlis says:

   Lielu daļu no nesen sarakstÄ«tajām grāmatām var kritizēt, par ā€œjau izdomātu idejuā€ pārfrāzÄ“Å”anu. Ir ļaudis, kuri apgalvo un argumentēti apgalvo, ka, kopÅ” grieÄ·u filozofu laikiem, nekas bÅ«tiski jauns izdomāts nav.

   Ķeroties klāt Sineka modelim, ā€œWHYā€ ir tā pati klasiskā uzņēmuma Misija (ja vien Misijas saturu nevulgarizē lÄ«dz ā€œbenefit to stakeholdersā€). Var ironizēt, ka Saimons (spriežot pēc video) Å”o ir atklājis tikai trÄ«s gadus atpakaļ. Bet no otras puses ā€“ viņŔ savu stāstu tieŔām jauki pastāsta. Un taisnÄ«ba ir arÄ« fakts, ka daudziem uzņēmumiem tādas jēdzÄ«gas atbildes uz “WHY” jautājumu joprojām navā€¦

   LÄ«dz ar toā€¦ Tēma ir joprojām aktuāla un Sinekam sanāk jauki pastāstÄ«t. Vai runa bÅ«tu mazāk vērtÄ«ga tik tamdēļ, ka konceptu bÅ«tÄ«ba ir jau kādu laiku zināma?

   Manu skatÄ«jumu uz ā€œvecu idejuā€ noderÄ«gumu parāda Å”is ieraksts ā€“ http://apkalns.lv/2010/09/jaunaka-modela-kults/

 2. Students says:

  Kāds saimnieks, kuram piederēja liela dārzniecÄ«ba, savam dārzniekam apmaksāja burkānu audzÄ“Å”anas mācÄ«bu kursus pie laba speciālista. Par to Å”im dārzniekam bija jāapsolās, ka viņŔ turpmākos divus gadus nesarunāsies ar citiem dārzniekiem un nemēģinās uzzināt, kas jauns notiek dārzkopÄ«bā kopumā.

  Bez jautājuma “kāpēc?”, ļoti vienkārÅ”i var paskatÄ«ties uz izdevumiem, tikai kā uz zemē nomestu naudu.
  Vai uz ieņēmumiem var skatÄ«ties, kā uz negaidÄ«tu atalgojumu, kurÅ” nācis nez no kurienes. Lai saskatÄ«tu kopsakarÄ«bas, nepiecieÅ”ams pajautāt ā€žKāpēc?ā€ .

  Dramatiski ir tad, ja uz naudu skatās tikai kā uz fizioloÄ£isko vajadzÄ«bu apmierināŔanas lÄ«dzekli, nevis kā uz palÄ«ginstrumentu, kurÅ” ļauj Ä«stenot kopÄ«gas ieceres un sapņus.

 3. KI says:

  Pēdējo reizi, kad uzdevu Å”o jautājumu, vadÄ«taja atbilde bija: “Tapēc, ka citādi mani atlaidÄ«s no darba!”

  Jauki! Nemaz nebÅ«s žēl! šŸ™‚

  • Karlis says:

   Ja atbildes ir Ŕādas, Ŕķiet, atlaiÅ”ana nemaz nebÅ«tu tas nepareizākais risinājums… šŸ™

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *