Kā novērst bailes uzstājoties?

Ikviens publisks runātājs „zina”, ko un kā vēlas prezentēt. Tomēr, kad pienāk prezentācijas mirklis, vairs nav tik vienkārši. Vairums cilvēku uztraucas, minstinās un stomās. Dažkārt nervoza prezentācija rada vairāk problēmu nekā bijis iepriekš.

Kā šādas situācijas novērst? Kā kļūt par prezentētāju, kuru visi apbrīno?

Par savām prezentācijām saņēmis gana daudz komplimentu un mācot publisku uzstāšanos arÄ« citiem, pirms prezentācijām es joprojām uztraucos. BÅ«tÄ«bā – jā, man ir bail! Pirms katras uzstāšanās. Tomēr es nepārdzÄ«voju Å¡Ä«s bailes. Å Ä·iet, bÄ«stamāks varētu bÅ«s mirklis, kad vairs nebaidÄ«tos: kas tad mani motivētu pietiekami sagatavoties?

Pirmais solis: Ieraugiet, ka bailes uzstājoties nav kas nenormāls vai vienmēr negatīvs! Savā ziņā bailes ir atbildības sajūta, kas liek kārtīgi sagatavoties un būt pietiekami kvalitatīviem. Vai tas būtu kas nelāgs?

Otrais solis: Viens no psihes paradoksiem – mēs nevaram bailes no apziņas vienkārÅ¡i “izstumt”. Nav iespējams no uzmanÄ«bas kaut ko “dabÅ«t laukā”, tā vietā atstājot “tukÅ¡umu”, tomēr gluži sekmÄ«gi iespējams “baiļu vietu un laiku” aizstāt ar citu aktivitāti. Kā tieÅ¡i?

LÄ«dz Å¡im baiļu noslogoto enerÄ£iju nodarbini ar detalizētu un pa sekundēm pārdomātu plānu – ko tieÅ¡i un kurā prezentācijas mirklÄ« darÄ«si! Piemēram: a) “ievadteikums bÅ«s tāds”; b) “uz nākamo slaidu pārieÅ¡u šādi”; c) “tēmas fokusu definēšu ar šādu apgalvojumu”; d) “mirklÄ« X auditoriju varētu iesaistÄ«t ar šādu jautājumu”; e) “slaidā Y ir daudz informācijas, uz to nedrÄ«kst “aizÄ·erties””utt..

Ja plāns attiecÄ«bā uz risinās ikvienu prezentācijas mirkli bÅ«s pietiekami detalizēts, baidÄ«ties vienkārÅ¡i nebÅ«s laika. Tomēr Å¡im plānam “jābÅ«t galvā” – urbÅ¡anās teksta lapiņā situāciju labāku nedarÄ«s.

TreÅ¡ais solis: Neviens tikai prātā radÄ«ts plāns nebÅ«s reālistisks. Lai prezentācija izdotos, pirms “Ä«stā izgājiena” sadomātais plāns ir divas reizes jāizmēģina. Piedevām – jāizmēģina nevis “skaļi runājot pret monitoru/sienu”, bet gan prezentējot “dzÄ«vai” izmēģinājuma auditorijai.

Auditorija var arī nebūt prezentācijas tēmas speciālisti. Vari prezentēt vecaimammai vai dēlam. Esmu savas prezentācijas izmēģinājis, rādot nakts vidū izsaukta taksometra šoferim. Nopietni! Bez jokiem! Tas notika, šķiet, divas stundas pēc pusnakts, kamēr auto stāvēja uz ielas ar ieslēgtu laika skaitītāju. (Otra cilvēka patērētais laiks ir jāatlīdzina!)

Kāpēc izmēģinājumiem ir jābūt diviem?

  • Pēc pirmā Å¡Ä·itÄ«s, ka visa prezentācija jāpārtaisa; neesiet par Å¡o sajÅ«tu pārsteigti, pamanÄ«tās izmaiņu nepiecieÅ¡amÄ«bas vienkārÅ¡i ir jāīsteno;
  • Pēc otrā mēģinājuma izmaiņas nebÅ«s tik dramatiskas, ārēji vērotāji varbÅ«t pat nepamanÄ«s izmaiņas, bet paÅ¡am bÅ«s daudz lielāka pārliecÄ«ba par ievadvārdiem, pārejām no slaida uz slaidu, laika plānu utt;
  • Esmu veicis arÄ« trÄ«s mēģinājumus, bet manā pieredzē treÅ¡ais bÅ«tiskas izmaiņas vai konkrētās prezentācijas uzlabojumus vairs nenes – laiks un enerÄ£ija tiek tērēta, bet vērtÄ«ga ieguvuma vairs nav.

BÅ«tiska nianse – to paÅ¡u prezentāciju nav iespējams divas reizes izmēģināt ar tiem paÅ¡iem klausÄ«tājiem. Ja “izmēģinājuma auditorijas” vajadzÄ«bai ir sarunājami divi draugi, pirmo reizi prezentē tikai vienam no viņiem, pēc tam – tikai otrajam.

Vai es pats Å¡im ticu? UzskaitÄ«tie nav vienÄ«gie labai prezentācijai svarÄ«gie noteikumi un ir gana daudz vēl citu, Å¡ajā ierakstā neapskatÄ«tu veidu kā “norakt” jebkuru prezentāciju. Tomēr Å¡eit izklāstÄ«to gatavoÅ¡anās plānu joprojām izmantoju pats (Å¡o blogu lasoÅ¡i “taksisti” neļaus samelot) pirms katras nozÄ«mÄ«gas prezentācijas. Man tas palÄ«dz. Ceru, palÄ«dzēs arÄ« Tev!

  • Vai esi piedzÄ«vojis “bailes no uzstāšanās”?
  • Kādas “receptes” baiļu mazināšanai izmanto Tu?
This entry was posted in Komunikācija, Pārdošana and tagged , , . Bookmark the permalink.

Iesaki:2 Responses to Kā novērst bailes uzstājoties?

  1. Pingback: Pārvari bailes no publiskas uzstāšanās! | Vai tu Nipaa?

  2. Pingback: Tweets that mention Kā novērst bailes uzstājoties? | Kārlis Apkalns -- Topsy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *