Iesācēju pārdrošība

Viena no bÄ«stamākajām apmācÄ«bu plānoÅ¡anas kļūdām – nepietiekama laika veltÄ«Å¡ana konkrēto zināšanu vai iemaņu apguvei. Visbiežāk tā izpaužas kā mācÄ«bu plānotāju “uzvarošā ideja”: “izdarÄ«sim trÄ«s dienu darbu divās dienās”, “divu dienu darbu pusotrā”, bet dienas laikā paveicamo “nedaudz saspringsim un apgÅ«sim trijās stundās”.

BÄ«stamākās sekas pat nav fakts, ka Å¡ajā mēģinājumā “mācÄ«bu laiku ietaupÄ«juÅ¡ie” dalÄ«bnieki aktuālos rÄ«kus neapgÅ«s. BÄ«stamākais ir tas, ka, kaut ko “virspusēji apgrābstÄ«juÅ¡i”, Å¡ie cilvēki konkrētās tēmas apguvei atkārtoti Ä·erties klāt vairs nevēlēsies, jo viņi bÅ«s pārliecināti, ka “Å¡o mēs jau zinām”. Piedevām, Å¡is “māku, māku” iesākas ilgi pirms tam, kad cilvēks konkrētās iemaņas ir apguvis praktiski pielietojamā un labumu nesošā lÄ«menÄ«.

LÄ«dz Å¡im Å¡o fenomenu biju savā praksē novērojis un Klientus no “izdarÄ«sim visu ātrāk” kļūdas centies atrunāt. Taču Å EIT iepriekÅ¡ aprakstÄ«tajam mehānismam atradu cienÄ«jamā Harvard Business Review zinātnisku apliecinājumu.

Kā to aprakstÄ«juÅ¡i klasiÄ·i…
Lielākais šķērslis uz kaut kā apguvi nav nezināšana. Lielākais šķērslis uz kaut kā apguvi ir pāragra šķietamība, ka šo jau mākam.

Un vēl viena patiesÄ«ba…
Starp “zinu, zinu” un “varu izdarÄ«t” visbiežāk ir (izdarÄ«tā darba un veltÄ«tā laika) aiza.

Kādās situācijās iesācēju pārdrošību savā praksē esi novērojis Tu?

This entry was posted in Komunikācija, Motivācija, Pamati, Vadība. Bookmark the permalink.

Iesaki:One Response to Iesācēju pārdrošība

  1. Raivis says:

    Interesants raksts ar pamatotu pētījumu. Paldies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *