Vīrusa krīzes sajūtas un darbi

Ir 2020.gada 14.marts.
Vīrusa krīzes sākums. Valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis.

Par Å¡Ä« mirkļa sajÅ«tām…

Kaut kam lÄ«dzÄ«gam – lÄ«dzÄ«gai nedroÅ¡Ä«bai, lÄ«dzÄ«gai neskaidrÄ«bai – esmu jau dzÄ«vojis cauri. Kad? 1990. un 1991.gada barikāžu laikā. Apkārtējā atmosfēra un cilvēku sajÅ«tas bija lÄ«dzÄ«gas.

Par Å¡Ä« mirkļa uzdevumiem…

Būtu svarīgi visiem un ikvienam:

1) nepasliktināt sabiedrības veselības situāciju


PamanÄ«ju interesantu domāšanas paradigmu – nevis “censties izvairÄ«ties no inficēšanās”, bet “censties savu pagaidām nediagnosticēto vÄ«rusu nenodot tālāk”. Šāds skatÄ«jums varētu palÄ«dzēt izvērtēt savas turpmākās rÄ«cÄ«bas.

2) nepasliktināt ekonomisko situāciju

Katrai organizācijai un indivÄ«dam ir iespējas mazināt situācijas ekonomiskās sekas un paātrināt atkopÅ¡ananos. Ikviens var gatavoties “aktivitātes atsākÅ¡anai” un paveikt to, kam ikdienas skrējienā nepietika laika. Es & Master Training Å¡o plāno Ä«stenot.

3) nepasliktināt apkārtējo noskaņojumu

Daudzās jomās pamatotÄ«bu ir pierādÄ«jis jēdziens “sevi piepildoÅ¡s pareÄ£ojums” (self-fulfilling prophecy). Optimisms nes progresu, negatÄ«visms – panÄ«kumu. Katra, pat nepatÄ«kamākā krÄ«ze nes arÄ« jaunas iespējas.
Ko līdz šim neiespētu šajā laikā grasies paveikt Tu?

Atlikti darbi? Neizlasītas grāmatas? Vērtīgas filmas?
Citas idejas?

Komentāros uzraksti!

#covid19 #corona

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Iesaki:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *