Author Archives: KarlisIzglītībai nav nozīmes!

Sliktākais, ko Bils Geitss, Marks Cukerbergs un daži viņiem lÄ«dzÄ«gi tipāži ir nodarÄ«juÅ¡i cilvēcei – viņi nenobrieduÅ¡iem prātiem ir ierādÄ«juÅ¡i mirāžu: “izglÄ«tÄ«ba nav nozÄ«mes”. turpināt

Posted in Motivācija, Pamati, Uncategorized | Komentēt

Krīzes spilgtā gaisma

KrÄ«zes laiks ir vērtÄ«gs. Kāpēc? Tas spilgtāk izgaismo apkārtējo cilvēku domāšanas veidu! Ir cilvēki ar attÄ«stÄ«tu abstrakto domāšanu, kuri ir spējÄ«gi ieraudzÄ«t “lielo bildi”, to vērtēt, komentēt, konstruktÄ«vi ierosināt.

Posted in Lēmumi, VadÄ«ba | Komentēt

Vīrusa krīzes sajūtas un darbi

Ir 2020.gada 14.marts. VÄ«rusa krÄ«zes sākums. ValstÄ« izsludināts ārkārtas stāvoklis. Par Å¡Ä« mirkļa sajÅ«tām… Kaut kam lÄ«dzÄ«gam – lÄ«dzÄ«gai nedroÅ¡Ä«bai, lÄ«dzÄ«gai neskaidrÄ«bai – esmu jau dzÄ«vojis cauri. Kad? 1990. un 1991.gada barikāžu laikā. Apkārtējā atmosfēra un cilvēku sajÅ«tas bija lÄ«dzÄ«gas. … turpināt

Posted in Uncategorized | Komentēt

#PiedzivojumuStasti Nr.14 – PiedzÄ«vojums sastapt latvieÅ¡us

PiedzÄ«vojumi mēdz bÅ«t dažādi. Ceļojumi. Hobiji. Profesijas. Jaunā iepazÄ«Å¡ana. Bet kādi piedzÄ«vojumi veidojas citu kultÅ«ru cilvēkiem sastopot mÅ«s, latvieÅ¡us? “PiedzÄ«vojums sastapt latvieÅ¡us” #PiedzivojumuStasti Nr.14 interneta tieÅ¡raide:

Posted in Uncategorized | Komentēt

Nobriedusi personība

Nesenais Ziemassvētku (un arÄ« Saeimas vēlēšanu) trakums lika pārdomāt nobrieduÅ¡as personÄ«bas pazÄ«mju sarakstu. Man saraksts saveidojās šādi. Manuprāt, par nobrieduÅ¡u varētu dēvēt cilvēku, kurÅ¡ apzinās, ka: mēs esam atbildÄ«gi gan par paÅ¡u darÄ«to, gan arÄ« nedarÄ«to, gan Å¡obrÄ«d, gan pirms … turpināt

Posted in Uncategorized | Komentēt

Godīga atlīdzība

Mana nodarboÅ¡anās – mācÄ«t efektÄ«va biznesa un efektÄ«vas personÄ«gās rÄ«cÄ«bas iemaņas. Nākt uz semināriem savus Klientus nemēģinu pārliecināt ar zemāku cenu vai lielāku atlaidi. Mēģinu parādÄ«t un izskaidrot Ieguvumus, kā mainÄ«sies viņu dzÄ«ve pēc semināra. Å Ä«s dienas Lielais Prieks: Semināra … turpināt

Posted in Uncategorized | Komentēt

Piepildījums

PrecÄ«zi un aktuāli. Tiesa, bÅ«t nelaimÄ«gam Bentlijā ir foršāk, nekā bÅ«t nelaimÄ«gam autobusa pieturā…

Posted in Motivācija, Pamati | Komentēt

Kas zaudē? Kas iegūst?

Vairums lietu un arÄ« publisku panākumu savu pievilcÄ«bu strauji zaudē lÄ«dz ar to iegÅ«Å¡anu. Ar izglÄ«tÄ«bu ir pretēji. Cik draņķīgi bÅ«tu bez tās, mēs saprotam tikai pēc izglÄ«tÄ«bas iegÅ«Å¡anas. Dažkārt – ilgāku laiku pēc.

Posted in Uncategorized | Komentēt

Nepārvērtē!

Atziņa, kura sargā no sāpÄ«giem vilÅ¡anās mirkļiem: – Nepārvērtējiet savu nozÄ«mÄ«gumu citu cilvēku dzÄ«vēs! JÅ«s dzÄ«vojat savējo dzÄ«vi un par apkārtējiem, visticamāk, Ä«paÅ¡i neiespringstiet. Citi cilvēki dzÄ«vo savas dzÄ«ves un neiespringst par Jums. Tas bÅ«tu kas pārsteidzoÅ¡s? Kā Å¡o bÅ«tu … turpināt

Posted in Motivācija, Pamati, VadÄ«ba | Komentēt

Ja dejo pat ziloņi…

Mans nesens pārsteigums: McDonalds pie Laimas pulksteņa. Ja esat tur bijuÅ¡i iepriekÅ¡, McD ir vietas konceptu nomainÄ«jis par 100%. Par 100%! PaÅ¡apkalpoÅ¡anās. Cits izkārtojums. Cits apkalpoÅ¡anas process. Cits dizains. Uzsvars uz citu ēdienkarti. NomainÄ«ts ir pilnÄ«gi viss! Biznesa ābeces patiesÄ«ba: … turpināt

Posted in Lēmumi, VadÄ«ba | Tagged , , | Komentēt