Pakalpojumi

Trenēju & konsultēju uzņēmumus. Tēmas:

 • PārdoÅ”ana & PārdoÅ”anas vadÄ«ba
 • Pakalpojumu vadÄ«ba & Klientu apkalpoÅ”ana
 • Stratēģiskais mārketings & Mārketinga komunikācija
 • Biznesa modeļi & VērtÄ«bas piedāvājums
 • Komunikācija & Prezentācija & StāstniecÄ«ba
 • LÄ«derÄ«ba & Efektivitāte
ļ»æ

17 Responses to Pakalpojumi

 1. wufiic says:

  Mazs paldies no manas puses par iespēju iegūt iedvesmu un paskatīties uz lietām no citas puses. Mazas nianses var izdrīt un mainīt lielus darbus.
  Nav kur steigties. Galvenais salÄ«dzinājums pārdoÅ”anai ar ikdienas lietām – lai attiecÄ«bas bÅ«tu stipras un ilgstoÅ”as par vēlu ir likt tajās iekŔā, kad liekas ka kaut kas jau iet greizi. Jāsāk jau no paÅ”a sākuma. Ar pirmo solÄ«ti. Lēnām, bet ar nozÄ«mi.

  Šādas apmācÄ«bas palÄ«dz reizēs kad liekas ka ir iestājusies rutÄ«na, pelēcÄ«ba… Pirmkārt jau tas, ka negribējās beigt: klausÄ«ties, skatÄ«ties un iespaidoties. Otrkārt palÄ«dzēja saprast ka es varu kaut ko vairāk, manÄ« sēž mazs iedvesmotājs, bet to ir jāmāk padÄ«dÄ«t!

  Paldies par visu!! šŸ™‚
  Ar nepacietību gaidu iespēju tikties vēlreiz.

 2. Sanita Krieviņa says:

  2 paldies:
  1. par to, ka uzaicināji mani sajust to gandarÄ«jumu, ko var sniegt rezultāts, izcils rezultāts, ar nosacÄ«jumu: milzÄ«gs, aizraujoÅ”s, neatlaidÄ«gs, radoÅ”s, izzinoÅ”s, analÄ«tisks, mežonÄ«gs… darbs. Paldies Tev, Kārli, ka turi augstu RBS latiņu! MT joprojām ir mans nozÄ«mÄ«gākais kurss un Tu – izcilākais no Pasniedzējiem, ar kuriem man bijusi izdevÄ«ba strādāt kopā.

  2. par LÄ«dzsvara jautājumiem. Turpinu sev jautāt un turpinu dot atbildes… Atbildes sev. Reizēm patiesas, reizēm ne lÄ«dz galam. Domāju, ka burai, kuru vadu, ir virziens, jo tajā krastā ir man svarÄ«gais. Å obrÄ«d svarÄ«gais.

 3. Edgars Ruska says:

  Bez gariem apcerējumiem rakstot, saturs, kas tika piedāvāts ļoti uzrunāja un rosināja padomāt dziļāk un paskatīties uz lietām no cita redzes leņķa.

  Ko es tur ieraudzÄ«ju – to es tiku jau pastāstÄ«jis. Lai nebÅ«tu apnicÄ«gs, nesākÅ”u izplÅ«st garās runās. MilzÄ«gs paldies Kārlim par enerÄ£isku un saturÄ«gu pieeju, gana dzirdētai informācijai, kas padarÄ«ja saturu gana baudāmu.

 4. aļona says:

  Pēc dabas esam lÄ«dzÄ«gi, es tāpat kā Kārlis pieņemu visu jauno un interesanto. Jā, Kārļa apmācÄ«bas bija kaut kas neparasts un aizraujoÅ”s!
  Ja tu māki pārdot cirvja kātu, tādam kas nezina ko ar to darÄ«t… tas ir super…

  Kārlis iemācÄ«ja, ka tieŔām ir jāmāk klientam uzburt to gaisa balonu ar kuru tu vari pacelties debesÄ«s un radÄ«t burvÄ«gu noskaņu, ka prece ko esmu ieguvis savā Ä«paÅ”umā, man patieŔām noder uz visiem 100%. Malacis…idejas, kuras devi mums, noder arÄ« manā darbā…

  RiktÄ«gi pozitÄ«va deva tiek saņemta no viņa ar saucienu ….Hei hei….

  Paldies

  Un atseviŔķi liels PALDIES Baibai par tavu pozitÄ«vismu, par to ka esi netikai labs kolēģis, bet arÄ« tavs draudzÄ«gums un tavs smaids, liek tev paÅ”am pasmaidÄ«t….un tu zini ka diena nav veltÄ«gi pavadÄ«ta . Paldies

 5. Inga says:

  Jā, man arÄ« ir jāsaka liels Paldies Kārlim, jo viņŔ ir bijis tas cilvēks kas atrada manÄ« vēl vienu plusu, tādu kā stāstÄ«Å”anas prasme.

  Man likās ka jebkura situācija kura notiek ar mani, tas ir tāds kā dzÄ«ves gadÄ«jums. Pēc satikÅ”anās ar Kārli sapratu ka Å”ie te nelielie stāstiņi no dzÄ«ves palÄ«dz gan pie pārdoÅ”anas, gan pie kl. ieinteresÄ“Å”anas, gan labam noskaņojumam, kurÅ” mums nepiecieÅ”ams katru dienu.

  Kad ir grÅ«ti uzreiz atceros Kārļa saucienu Hei- hei…. Un uzreiz parādās smaids un darbs iet ātrāk. Katreiz gad noslēdzu ar kl. darÄ«jumu, jÅ«tos kā nonākusi pie altāra, un tas ir ļoti patÄ«kami.

  Paldies Baibai, jo viņa ir ne tikai labs kolēģis un draugs, bet tā dzirkstele kura uztur mÅ«sos uguni, un katru reizi satiekoties, gribas apspriest visus jautājumus kas ir sakrājuÅ”ies.

  Kārlis un Baiba tas ir liels spēks….

 6. Sanita says:

  Esmu apmeklējusi vairākas pārdoÅ”anas apmācÄ«bas, bet Ŕīs bija Ä«paÅ”as viestieŔākajā nozÄ«mē, nenožēloju pat to, ka sava atvaļinājuma laikā nācu mācÄ«ties, jo pilnÄ«gi noteikti jÅ«tos kā vinnētāja:)

  MācÄ«bas bija Ä«paÅ”as ar to, ka teorija tajās praktiski nebija, jo pārdodot tas Ä«sti neko arÄ« nedod. Tika parādÄ«ts virziens, kur doties un pats galvenais kā to izdarÄ«t. Tas tika izdarÄ«ts ar vienkārÅ”iem un reāliem piemēriem, kas likās tik paÅ”saprotami, tikai radās jautājums kāpēc mēs tā nedarām, tas taču ir tik vienkārÅ”i?

  Paldies Kārli par lietderÄ«gajām apmācÄ«bām:) IegÅ«tās zināŔanas tiek pielietotas un pats svarÄ«gākais – tas strādā šŸ™‚

 7. Kortnija says:

  Jā! Stils tieŔām neparasts un aizraujoÅ”s, kādā tiek pasniegts. Nebija garlaicÄ«gi. Viss bija izdomāts, lai bÅ«tu interese klausÄ«ties. Bija daudz lietas, kuras gan es, gan mani kolēģi pēc apmācÄ«bām izmanto arÄ« ikdienā runājot ar klientiem. Bija lietas, kas ir feinas, bet ja tās izmantotu, tad audio vērtējumi bÅ«tu zemi. šŸ™ Reizēm pārdoÅ”ana neiet kopā ar kvalitāti vērtējot sarunas. Esmu tikai PAR, lai vēl kādu reizi bÅ«tu iespēja tikties un izrunāt ko mēs Å”ajā laikā esam sasnieguÅ”i. Kā arÄ«, ieteikumus, lai sasniegtu vēl vairāk!!! Lai Tev LaimÄ«gs Jaunais gads, pilns ar panākumiem un sapņu piepildÄ«jumu. Kā arÄ« novēlu tik pat forÅ”us ”skolēnus” kā mēs turpmāk! šŸ˜€

 8. Iluta says:

  Apmeklējot semināru vadÄ«tājiem, Tu mani patÄ«kami pārsteidzi ar tā vadÄ«Å”anas stilu.
  LÄ«dz Å”im biju apmeklējusi dažādus kursus, seminārus, kur apmācÄ«bu vadÄ«tāji bija ļoti nopietni un lietiŔķi, bet Tu biji atbrÄ«vots, atraktÄ«vs. Savā ziņā sākotnēji bija grÅ«ti to pieņemt, bet Tava enerÄ£ija, pasniegÅ”anas stils deva rezultātu katram. Ko tieÅ”i man? Tevis teiktais ”savai attÄ«stÄ«bai izvēlies Virzienu, ne MērÄ·i” man lika saprast, ka nēesmu sev noteikusi sava darba, dzÄ«ves virzienu. Esmu vienmēr centusies iet uz mērÄ·i, kuru sasniedzot, vienmēr esmu izvirzÄ«jusi jaunu, bet vai tie bija Ä«stie, ko vēlos un varu? ā€¦.

 9. Marita says:

  PiedalÄ«jos apmācÄ«bās “Iemāci man pāriet pāri ielai!” Interesants apmācÄ«bu piegājiens, pretstatā ar citām mācÄ«bām kur esmu piedālÄ«jusies šŸ™‚ Man patika ļoti! Ir brÄ«va atmosfēra, tiek iesaistÄ«ti dalÄ«bnieki diskusijās. Interesantas situācijas un piemēri no dzÄ«ves. Lika paskatÄ«ties no citas puses uz darbu un darbiniekiem, kolēģiem. Ja bÅ«s kādreiz iespēja vēl piedalÄ«ties apmācÄ«bās, ko Kārlis Apkalns vadÄ«s neatteikÅ”os . Å ad tad apskatos, kas jauns un interesants ir Kārļa Apkalna mājas lapā šŸ™‚

 10. PārdoŔanas GURU 2010 says:

  Piedaloties kursā “Vecā tēva padomi”, guvu vērtÄ«gas atziņas, kas palÄ«dzēja man uzverēt prestižajā konkursā. Tapēc varu droÅ”i teikt, ka Kārlis Apkalns, parādÄ«ja man tās lietas, kas palÄ«dzēja sakārtot sevi un kļūt par loÄ£iski domājoÅ”u cilvēku.

  Kārļa apmācÄ«bas visā Å”ajā sasniegumā ieņem neizmērāmi, lielu nozÄ«mi, noteikti novēlu ikvienam izmantot iespēju mācÄ«ties pie Kārļa Apkalna, jo no visām apmācÄ«bām Ŕīs apmācÄ«bas manā sarakstā ieņem vietu nr.1.

  Paldies Kārli par ieguldīto darbu un Ŕī uzvara konkursā ir apbalvojums Tev par ieguldīto darbu.

 11. vanadziņŔ says:

  Liels paldies Tev Kārli par Ŕīm apmācÄ«bām ! Tu esi SUPERÄŖGS pasniedzējs!!!

  Tu esi SUPERÄŖGS pasniedzējs , māki savu ideju aiznest citiem , tā lai to pieņemtu un pats galvenais lai arÄ« izmantotu šŸ™‚
  Pēc apmācÄ«bām es neizjutu to ka bÅ«tu nogurusi , bet tieÅ”i otrādāk, man parādÄ«jās jauna enerÄ£ija un vēlme , izmantot iegÅ«tās zināŔanas pārdoÅ”anā .

  AtzÄ«Å”os – es pirmo reizi pēc apmācÄ«bām meklēju googlē vēl kādus rakstus , vēl kādas Kārļa apmācÄ«bas šŸ™‚ tik ļoti man Ŕīs mācÄ«bas bija iedvesmojuÅ”as , ka alku vēl pēc kādas idejas .

  LÄ«dz Ŕīm mācÄ«bām man likās ,ka es esmu labs pārdevējs ā€“ pēc tām sapratu , ka tas tikai man bija licies. Lai kļūtu par labu pārdevēju ir jābÅ«t sarunas pareizai struktÅ«rai , lai pati varētu ar prieku pārdot un arÄ« pircējam radÄ«t Å”o prieku .

  PaÅ”as labākās apmācÄ«bas ir nevis sausa teorija , bet tas ka tev dod idejas un iedod tādu dzirksti , ka tu pats nonāc pie secinājumā , ka tas ir tas ko tu vēlies vēl un vēl .

  p.s.
  Vēl joprojām man spilgtā atmiņā ir palikuÅ”i sižeti no Kārļa mācÄ«bām :
  1. Kaija – kura var lidot virs atkritumu kaudzes , vai tomēr virs jÅ«ras šŸ™‚
  2. Kāda ir pareizā secībā iepazīstoties
  3. Kā pavisam mazvērtīgu lietu , var pārvērst par noderīgu un pat ļoti vajadzīgu.

 12. Ba. says:

  man bija tā iespēja piedalÄ«ties “Vectēva Padomi” apmācÄ«bu kursā.
  ko gan es guvu – manuprāt, ļoti daudz.. katrs padoms tika mēģināts praksē, kā uz to reaģē cilvēki.

  ikdienas dzÄ«vē esmu to testējusi ne tikai pa telefonisku saskarsmi ar cilvēkiem, bet gan arÄ« mutiski. Ir interesanti vērot kā mainās cilvēku emocijas, kad izmanto kādu “pārdoÅ”anas frāzi” un “vajadzÄ«bu radÄ«Å”anu”. šŸ™‚ ir patÄ«kami justies tajā brÄ«dÄ«..
  protams, ar mani paÅ”u tas tagad neiet cauri, jo tad, kad izdzirdu kaut ko man zināmu un nojauÅ”amu, var saprast, uz ko tēmē kāda persona, kas ar mani runā šŸ™‚

  Paldies, Tev, Kārli un Baiba, ka mācÄ«jāt mÅ«s, dalÄ«jāties pieredzē, sniedzāt Ŕādus tādus knifiņus, kas ir ļoti pat vienkārÅ”i pielietojami..
  pārējais jau ir tikai prakse. un jo vairāk praktizējies, jo dabiskāk tas sanāk šŸ™‚
  tā ir kā spēle, kuras uzvarētāji ir abas iesaistītās puses.

  Ä«paÅ”i palika atmiņā tas priekÅ”mets – cirvja kāts, nÅ«ja, kkāds sitamais piederums – kuram Ä«sti vēl tagad ir nezināms pielietojums un Kas tas Ä«sti ir? šŸ™‚

 13. Rita says:

  Paldies Kārlim par darbiniekiem sniegto iespēju piepildÄ«t sapņus radoÅ”i!
  Tas bija laiks- kad atcerējāmies bērnÄ«bu- zÄ«mējām “radoŔās bildes” iztēles formā, pilnvaidojām savu apzÄ«mētājvārdu krājumu un vienkārÅ”i ļāvāmies praktisko savienot ar emocionālo, padarot pārdoÅ”anas aktivitātes par Ä«stiem piedzÄ«vojumiem!
  Patīkami, ka daži vēl joprojām sapņo, zīmē bildes un piepilda klientu cerības!

 14. evis says:

  Kārļa seminārs fantastisks, ar lieliskām idejām, enerģiju, emoconalitāti!
  Pēc semināra atklāju to ko nezināju, un nevarēju atklāt sevÄ« pati, gan pirmajos kontaktos ar klientu, gan ikdienas dzÄ«vē, Ä£imenes dzÄ«vē, attiecÄ«bā uz bērniem, saviem tuviniekiem. ViennozÄ«mÄ«gi iedvesmoÅ”s seminārs, izjutu pozitÄ«vu enerÄ£ijas pieplÅ«di sevÄ«, spēku, labu garastāvokli, un secināju, ka vieglāk pieejams klients, vieglāk padarāms darbs, ar prieku un entuziasmu. Tika atklātas nianses, kā pareizi un viegli ieinteresēt klientu, ka, pats galvenais ir vienlÄ«dzÄ«ba, ko klients sajÅ«t jau pirmajā kontaktā, lÄ«dz ar to raiti var vadÄ«t sarunu uz pozitÄ«vu sarunas rezultātu.
  Apmeklējot Kārļa semināru esmu mainījusies es pati, protams uz pozitīvo pusi, un arī darba vērtējumi ir labāki. Atklāju arī to, ka, ja esi pozitīva, jautra enerģiska, tad arī katru dienu smaidīga, un jaunāka, tas nozīmē, ka Kārļa seminārs ir arī kaut kas no jaunības eleksīra.

  PRIEKS KA KĀRLIS VAR IEDVESMOT CILVĒKUS UN IEMĀCÄŖT GAN STRĀDĀT GAN DZÄŖVOT.

 15. Eliina says:

  Kārļa pārdoÅ”anas semināri man parādÄ«ja, ka par pārdoÅ”anu var runāt arÄ« ļoti viegli. Ir ko paÅ”pikot pārdoÅ”anas treniņiem. Vēl jopojām atceros – mēs klientam nepārdodam vadiņu, mēs pārdodam stāstus. PārdoÅ”anas sarunas ar klientu ir kļuvuÅ”as brÄ«vākas.
  Vēl atceros par periodu – 6 mēneÅ”i! Kas ir sasniegts Å”ajā laikā? Man ir ko atbildēt!
  Izmantoju to, ka jānosaka ir virziens, nevis mērÄ·is! Man Å”obrÄ«d ir skaidrs mans virziens un daļa paldies par to Kārlim – par palÄ«dzÄ«bu sakārtot domas pareizā secÄ«bā.
  Uz tikŔanos nākoŔajā seminārā!

 16. Viktors says:

  Apmeklēju semināru ā€žVectēva padomiā€.

  Ko man Å”ie semināri devuÅ”i? esmu kļuvis elestÄ«gāks ā€“ katram potenciālajam klientam sava pieeja, lai sasniegtu klienta JĀ

  ikdiena nekļūst par rutÄ«nu ā€“ darbs un ārpus darba laiks ir saistÄ«ti ar aizraujoÅ”u nodarbi ā€“ PārdoÅ”nu

  Tas mani noteikti iedvesmoja, saruna ar potenciālo klientu pārvērtās par spēli, kurā ir zināmi nosacÄ«jumi, noteikumi un iespējas. Man ir iespēja padarÄ«t Ŕīs spēles iznākumu par uzvaru gan klientam, gan man, gan uzņēmumam

  Mani rezultāti liecina par to ā€“ kā manÄ« atspoguļojas apmācÄ«bas ar Kārli un Tevi ā€“ Baiba ))

 17. Baiba says:

  Paldies Tev, Kārli, par mūsu darbinieku iedvesmoŔanu, pilnveidoŔanu un attīstību!

  Kārlis ir apmācÄ«jis pārdoÅ”anas prasmēs aptuveni 60 mÅ«su uzņēmuma pārdoÅ”anas un klientu apkalpoÅ”anas darbiniekus. VadÄ«jis vairākus mini seminārus mÅ«su vadÄ«tājiem un piedalÄ«jies mÅ«su uzņēmuma pasniedzēju apmācÄ«bā.

  Esam strādājuŔi kopā pie semināru programmām un to realizācijas.
  Å ie semināri mums ir palÄ«dzējuÅ”i sasniegt labus un izcilus pārdoÅ”anas rezultātus, uzlabot pārdoÅ”anas sarunas kvalitāti, rosinājuÅ”i domāt, iedvesmojuÅ”i.

  Kārlis ir ļoti augstas darba spējas, prasme sadarboties pat ar ļoti kaŔķīgu pasÅ«tÄ«tāju (mani), un vēl viņŔ izceļas ar aizrautÄ«bu un atbildÄ«bas sajÅ«tu.

  Manuprāt, Å”is pārdoÅ”anas treneris ir Å”obrÄ«d labākais, ko uzņēmums var vēlēties saviem darbiniekiem. Iesaku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *