Viss mainās

Viss mainās.

Mainās tas, ko uzskatām par vērtību. Mainās veids, kā iegūstam informāciju. Mainās iemaņas, kuras nepieciešamas sekmīgai karjerai.

Par pirmajiem diviem apgalvojumiem droši vien piemērus katrs atradīs pats. Bet par trešo atziņu ar diviem piemēriem man gribas padalīties.

Amerikāņu skolās sāk izmēģināt jaunu apmācību programmu, kuras ietvaros rakstīšanas iemaņas ar roku apgūt nav obligāti, toties īpaša uzmanība tiek pievērsta rakstīšanai ar datoru.

Read More